Ordinace VPL s.r.o.
MUDr. Josef Melezínek

 

Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 1. 4. 2013:

 • Celkové vyšetření od 1000,- Kč vyšetření na žádost pacienta častější než podle zdravotního řádu, vyšetření na žádost klienta, před lázeňskou léčbou – samoplátci, a další celková vyšetření
 • Vyšetření k prodloužení řidičského průkazu 400,- Kč
 • Očkování 200,- Kč na vlastní žádost
 • Vyšetření krvácení do střeva 200,- Kč na vlastní žádost
 • Rychlý test na infekce 100,- Kč
 • Administrativní služba od 200,- Kč výpis ze zdravotnické dokumentace, tiskopis pro úraz, různá potvrzení pro poštu, MěÚ, DPS, změna pobytu v PN, a různé další

Další služby mimo ordinační dobu (smluvní ceny):

 • Celkové vyšetření na vlastní žádost (+EKG a glykémie) 1500,- Kč
 • Vyšetření 400,- Kč/15 minut
 • Návštěva pacienta 500,- Kč neakutní

Prohlídky do zaměstnání

 • Kategorie 1 1000,- Kč
 • Kategorie 2 a více Musí být provedena lékařem pracovnělékařské služby daného zaměstnavatele.