Ordinace VPL s.r.o.
MUDr. Josef Melezínek

 

Vítejte na oficiálních stránkách ordinace praktického lékaře MUDr. Josefa Melezínka

Svou praxi provozuji v Městci Králové již 31 let. V této chvíli mám jednoho zaměstnance – sestru Moniku Fifernovou. Poskytuji primární péči všeobecným praktickým lékařem. Tato péče je poskytována zejména na základě smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Mám uzavřenou smlouvu pouze s těmito zdravotními pojišťovnami:

Primární péče všeobecným praktickým lékařem je poskytována na základě registrace pacientů ve zdravotnickém zařízení. Pro pojištěnce ostatních zdravotních pojišťoven a neregistrované pojištěnce bez přímé úhrady je možno poskytnout pouze neodkladnou péči. Ostatní péče a služby jsou poskytovány dle ceníku zdravotnického zařízení.

Hlavní náplní naší práce je provádění preventivních prohlídek, povinných i volitelných očkování, kontrola chronicky nemocných, realizace léčby a doporučení klientům, odesílání k odborným lékařům ke konzultacím či dispenzarizaci a léčbě komplikovaných stavů, konzultace s klienty, vedení zdravotnické dokumentace de jure.

Dále se zabývám pracovně lékařskou problematikou (1 roční kurz). Jsem opakovaně držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK. Mým celoživotním koníčkem jsou léčivé rostliny a přirozené metody podpory zdraví.

Důležité informace:

  • Dovolená 6.-8.2. zastupuje Dr. Barešová tel. 603786949